Mesura de parcel·les

Mesura de parcel·les

Realitzem mesuraments de parcel·les rústiques i urbanes, amb els instruments topogràfics més avançats i equips formats per experts professionals en la matèria, els quals els assessoraran en cada fase del treball.

Amb les dades preses a camp obtindrem un informe i uns plànols que ens definiran la superfície real de la parcel•la, situació i límits. Aquesta superfície ens resultarà útil per a possibles compravendes, segregacions, agregacions, agrupacions de la nostra parcel·la o parcel·les veïnes.

Tots aquests treballs realitzats per un enginyer tècnic en Topografia, col·legiat, la qual cosa li permet lliurar informe i plànols visats, amb un pressupost personalitzat per a cada tipus de parcel·la o característiques de l'encàrrec, en el menor temps possible, adaptat a les necessitats de cada client.

Mesura de parcel·les
Mesura de parcel·les
Mesura de parcel·les
Mesura de parcel·les
Mesura de parcel·les
Mesura de parcel·les
Tots els Serveis
Projectes - Enginyeria

Projectes - Enginyeria

Estudis de la propietat

Estudis de la propietat

Construcció - Obres

Construcció - Obres

Sistemes d'Informació Geogràfica

Sistemes d'Informació Geogràfica

Informes pericials

Informes pericials

Topografia agrícola

Topografia agrícola

Enginyeria geomàtica i topografia

Enginyeria geomàtica i topografia

Treballs aeris

Treballs aeris

Làser escàner 3D

Làser escàner 3D

Topografia hidrogràfica

Topografia hidrogràfica

Fotogrametria

Fotogrametria

Topografia subterrània

Topografia subterrània

Els nostres clients