Farvec disposa d'Instruments Topogràfics propis per fer front, en les millors condicions, les necessitats sol·licitades pels nostres clients.

Equips GPS

Disposem de sistemes GNSS / GPS topogràfics, amb precisions centimètriques, per oferir la millor solució a les seves necessitats. Equips Base + Mòbil connectats mitjançant ràdio RTK, equips d'una antena Mòbil amb correccions diferencials en temps real, tots ells equipats amb modernes llibretes de camp. Instruments de tecnologia avançada per obtenir els millors resultats.

Estacions Totals

Amb una completa gamma de models, tenim estacions totals simples, motoritzades i robotitzades, amb precisions angulars que van d'1 a 10 segons, i precisions en distància d'1 a 3 mm. Disposen de sistema de mesura sense prisma, amb làser de llarg abast i software intern per a la presa o replantejament de dades. Instruments que permeten prendre millors i més ràpides solucions.

Equips d'Anivellació

Utilitzem els nivells per a serveis de gran precisió, proves de càrrega, anivellament de esplanades o comprovació d'assentaments, per això disposem d'una gran varietat, nivells làser de construcció, nivells òptics i nivells digitals, amb precisions de 2 a 0,2 mm. Nivells avançats per realitzar ràpides amidaments i reduir al mínim els errors humans.

Làser Escàner 3D

Mitjançant escàners làser 3D (HDS) podem obtenir models tridimensionals geomètricament precisos i detallats, compatibles amb la gran majoria d'eines CAD i aplicacions de disseny. Els làser escàner permeten capturar i analitzar mesures i imatges d'un terreny, per poder obtenir un modelatge 3D virtual i no perdre cap detall a l'oficina.

Drons

Noves solucions per fer fotografies o dades d'alta qualitat amb dispositius aeris no tripulats mitjançant sistemes RPAS. Drons d'ala fixa o d'hèlixs utilitzats per a projectes de fotogrametria, inspecció, agricultura, topografia o audiovisual entre d'altres. Amb el software especialitzat per a cada tipologia de treball obtenim els òptims resultats.

Dispositius Mòbils

Per als treballs de camp més exigents comptem amb gran varietat de dispositius mòbils, smartphones, tabletes o PC portàtils, equipats amb sensors GPS i càmeres fotogràfiques per a la captura de dades en projectes d'inventariat, SIG´s, bases de dades, rutes o geolocalitzacions. Dispositius que ens ajuden a optimitzar els treballs de camp.

Software Professional

Comptem amb llicències de software professional, adaptat per a cada tipologia de treball, des de software per als nostres equips de camp, CAD, programes de traçat, específics de dibuix i edició topogràfics, de càlcul i compensació d'observacions, poligonals, xarxes geodèsiques, plataformes GIS, fotogrametria i molts mes. Software carregat en els nostres ordinadors d'última generació.

Disposem del suport i la col·laboració de les marques més importants a nivell mundial d'instruments topogràfics. 
Totes aquestes eines ens permeten optimitzar els temps i els resultats, podent modificar la geometria de les dades en camp, adaptar-nos a la presa de dades en camp de manera sistemàtica en funció del tipus de terreny i mantenir compatibilitat amb qualsevol tipus de format i programa.

Els nostres clients