La Companyia

La Companyia

Farvec és una companyia creada per professionals de contrastada experiència en el sector, especialitzada en l'àmbit de la topografia, que ofereix serveis globals de topografia, aplicant solucions dinàmiques i de qualitat per al desenvolupament dels projectes o necessitats dels nostres clients.

El nostre Compromís

El nostre Compromís

En Farvec creiem que els nostres clients necessiten solucions que els permetin obtenir resultats de qualitat. L'experiència ens diu que el treball continu és la manera de que això es faci realitat, i des Farvec pensem que és el moment de buscar solucions i posar-les en pràctica.

Valors

Valors

Farvec basa el seu desenvolupament en una sèrie de valors compartits, a través dels quals constitueix l'estructura principal de la companyia, fomentant el coneixement i l'aplicació dels mateixos.

Missió

Missió

Farvec és una empresa de serveis topogràfics, que aplica solucions professionals per al desenvolupament dels objectius dels nostres clients, tenint com a missió aportar valor als projectes en desenvolupament, des d'una gestió caracteritzada pel foment de l'esperit emprenedor, la responsabilitat social, la transparència i el rigor en la gestió.

Visió

Visió

Farvec creu que, ser una empresa innovadora, referent en el desenvolupament de solucions i serveis topogràfics, reconeguda pel compromís amb el nostre equip humà i l'aportació de valor als nostres clients, és un instrument eficaç i necessari per a l'avanç cap a un desenvolupament sostenible de la societat.

Garantia

Garantia

La garantia de treballar amb Enginyers Tècnics en Topografia, Graduats en Enginyeria Geomàtica i Topografia, col•legiats i membres de l'Il•lustre Col•legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia. La garantia d'oferir els plànols i informes visats. La garantia de revisió i control de qualitat dels treballs lliurats.

Els nostres clients