Construcció - Obres

Construcció - Obres

Amb els projectes constructius passem les dades dels plànols a camp, representant i marcant sobre el terreny la forma de cada construcció durant el desenvolupament de les obres.

Experiència en tot tipus d'obra, infraestructures del transport (aeri, marítim i terrestre), infraestructures hidràuliques (abastaments d'aigua, preses, embassaments, regadius), edificacions, habitatges, urbanisme, estructures, carreteres, ponts, túnels, ferrocarrils, parcs eòlics , etc.

Actes de replanteig inicial de les obres, comprovació d'encaix del projecte, expropiacions, modificacions i ajustos a les necessitats de les obres, replantejaments de tot tipus i càlculs de mesuraments.

Construcció - Obres
Construcció - Obres
Construcció - Obres
Construcció - Obres
Construcció - Obres
Construcció - Obres
Tots els Serveis
Projectes - Enginyeria

Projectes - Enginyeria

Mesura de parcel·les

Mesura de parcel·les

Estudis de la propietat

Estudis de la propietat

Sistemes d'Informació Geogràfica

Sistemes d'Informació Geogràfica

Informes pericials

Informes pericials

Topografia agrícola

Topografia agrícola

Enginyeria geomàtica i topografia

Enginyeria geomàtica i topografia

Treballs aeris

Treballs aeris

Làser escàner 3D

Làser escàner 3D

Topografia hidrogràfica

Topografia hidrogràfica

Fotogrametria

Fotogrametria

Topografia subterrània

Topografia subterrània

Els nostres clients